Een bedrijfsactie is een actie die door een bedrijf wordt uitgevoerd en die gevolgen heeft voor haar stakeholders. Voor klanten van Stryk kunnen alle open posities worden beïnvloed door een bedrijfsactie. Er zijn verschillende soorten bedrijfsacties; de meest voorkomende zijn dividenden, aandelensplitsingen, en fusies en overnames.

 

Dividenden

Dividenden zijn het meest voorkomende type van corporate action dat een open positie zal beïnvloeden. Voor een lijst van komende dividenden, klik hier.

Indien je een positie aanhoudt in een bedrijf dat besloten heeft een deel van zijn bedrijfswinst uit te keren aan zijn aandeelhouders, zal dit dan ook weerspiegeld worden in je positie. Afhankelijk van de richting van je positie kom je in aanmerking voor de uitbetaling of dient je te betalen. De dividend aanpassing wordt op je rekening toegepast als je je positie nog aanhoudt na het sluiten van de dag vóór de ex-dividend dag (ook wel ex-div genoemd). De ex-div dag is de eerste dag waarop het aandeel wordt verhandeld zonder het dividend.

In het geval van een long positie komt het bedrag van het dividend dat op jouw rekening wordt gecrediteerd overeen met het netto dividend (aangezien het moet worden aangepast voor de betaalde belastingen op dividendinkomsten) dat een houder van een gelijkwaardige positie in de onderliggende waarde zou ontvangen. De som is gelijk aan het aantal aandelen vermenigvuldigd met het netto dividend per aandeel. Het hebben van een shortpositie zou het omgekeerde betekenen, d.w.z. dat de houder het dividend moet uitbetalen. Deze transactie houdt rekening met het feit dat je het aandeel daadwerkelijk hebt verkocht. Je kunt dit ook globaal bekijken, d.w.z. je bent de tegenpartij van de long. Houdt er rekening mee dat de koers van het aandeel vaak daalt onmiddellijk nadat de winstuitkering heeft plaatsgevonden. Voor long posities in Britse bedrijven ontvang je 100% van het aangekondigde dividend. Voor niet-Britse bedrijven kan het dividend onderworpen zijn aan een bronheffing. In de volgende tabel vindt je de tarieven van de bronbelasting die op jouw rekening wordt toegepast, afhankelijk van het rechtsgebied waar het dividend wordt uitgekeerd.


Land van uitgifte

Kredietbedrag

Debet Bedrag

Verenigd Koninkrijk

100%

100%

Duitsland

73.625%

100%

USA

85%

100%

Switzerland

65%

100%

Italië 

74%

100%

Ierland

85%

100%

Zweden

85%

100%

Frankrijk

85%

100%

Nederland

85%

100%

België

70%

100%

Portugal

65%

100%

Spanje

85%

100%

Singapore

100%

100%

Canada

85%

100%

China

90%

100%

Japan

85%

100%

India

100%

100%

Hong Kong

100%

100%

Denemarken

85%

100%

 

Voorbeeld - long positie:

Het hebben van een long positie in 20.000 aandelen van XYZ Corporation geeft je recht op de uitbetaling van het dividend, mits je je positie aanhoudt na het sluiten van de dag vóór de ex-div datum. Als het bedrijf een dividend van 12p per aandeel gaat uitkeren en ervan uitgaande dat het een Brits bedrijf is, ontvang je 100% van het gedeclareerde dividend. Dus een totaal van £2.400 zal op jouw rekening worden bijgeschreven. En dat is belastingvrij!

Voorbeeld - short positie:

Terwijl je short staat op €35 per punt in ABC Company, gaat het ex-div - het bedrijf besluit 5 cent per aandeel uit te betalen. Aangezien je 100% van het gedeclareerde bedrag moet betalen, zal een totaal van €175 van jouw rekening worden afgetrokken.

Andere soorten bedrijfsacties

Hoewel dividenden het meest voorkomende type corporate action zijn, zal Stryk open posities aanpassen op andere types van corporate actions. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Stock split: het aantal uitstaande aandelen wordt verhoogd met een multiplicator en de aandelenprijs wordt verlaagd met dezelfde multiplicator 
  • Omgekeerde splitsing: het aantal uitstaande aandelen wordt verminderd met een vermenigvuldigingsfactor en de aandelenkoers wordt verhoogd met dezelfde vermenigvuldigingsfactor
  • Fusies: twee of meer ondernemingen komen samen om een nieuwe onderneming te vormen, en de bestaande aandeelhouders van de fuserende ondernemingen behouden een belang in de nieuwe onderneming
  • Overname: een onderneming (de overnemer) neemt een andere onderneming (het doelwit) over, die vervolgens ophoudt te bestaan, maar de aandelen van de overnemer blijven beschikbaar voor verhandeling
  • Spin-off: een onderneming verkoopt een deel van haar activa of verdeelt nieuwe aandelen om een nieuwe onderneming op te richten
  • Claimemissie: een bedrijf biedt nieuwe of extra aandelen alleen aan aan de huidige aandeelhouders

Voor meer informatie over hoe corporate actions jouw rekening kunnen beïnvloeden, kun je contact opnemen met ons Klanten Service team.