Wanneer je een Multiplier toepast op een positie en je houdt deze positie ´s nachts geopend, dan wordt er een financiering vergoeding in rekening gebracht.

 

Dit bedrag wordt dagelijks tussen 00:00 en 01:15 uur GMT in rekening gebracht. Voor elk product in de app kun je in het scherm 'Details' de financiering vergoeding terugvinden.

 

Hoe wordt de financing fee berekend?

 

De financiering vergoeding bestaat uit een percentage van de totale waarde van je trade. De exacte berekening varieert per product (Cryptos en overige) en hangt ook af van de trade-richting (long of short).

 

1. Alle producten, behalve Cryptovaluta

 

Voor alle producten, behalve Cryptovaluta, bestaat de financiering vergoeding uit de interbancaire rente (ARR voor Europese producten en Federal Funds Rate voor USD of Amerikaanse producten in de app), waarbij 5% vaste jaarlijkse spread wordt opgeteld of afgetrokken.

 

Op long posities wordt de volgende formule toegepast: 

financiering vergoeding = (huidige totale tradewaarde) * (geldende interbancaire rente + 5%) * (1 / dag per jaar)

 

Op short posities wordt de volgende formule toegepast: 

financiering vergoeding = -(huidige totale tradewaarde) * (geldende interbancaire rente – 5%) * (1 / dag per jaar)

 

We rekenen 360 dagen per jaar voor producten in EUR en USD, en 365 dagen voor producten in GBP.

 

 

2. Cryptovaluta

 

Voor Cryptovaluta brengen we bij short posities geen financiering vergoeding in rekening.

 

Bij long posities brengen we een vast percentage in rekening: 20% per jaar voor Bitcoin en 25% per jaar voor andere Cryptos.

 

De berekening van de financiering vergoeding op Cryptovaluta is dan als volgt:

 

Bitcoin:

financiering vergoeding = (huidige totale tradewaarde) * (20% / dagen per jaar)

      

Overige Cryptos:

financiering vergoeding = (huidige totale tradewaarde) * (25% / dagen per jaar)

 

Ter herinnering, de financiering vergoeding is alleen van toepassing als er een Multiplier wordt gebruikt. Als je geen Multiplier gebruikt, dan wordt er ook geen financiering vergoeding gerekend.

 

Kun je een voorbeeld geven van een berekening van de financing vergoeding?

 

Stel je voor dat je €100 investeert met een Multiplier van 5 in een long positie in de CFD van een Europees aandeel. Zolang deze positie geopend, is zal er iedere dag om 00:00 uur een financiering vergoeding in rekening worden gebracht. Deze is gelijk aan de rentestand, vermenigvuldigd met de totale waarde van de trade, in dit geval €500. De vergoeding is dan gelijk aan de EONIA-rente van die dag plus de jaarlijkse spread van 5%, gedeeld door 360. Als we ervan uitgaan dat de ARR die dag -0,371% is. wordt de formule als volgt:

 

financiering vergoeding = €500 * (-0.371% + 5%) * (1 / 360)

 

Dit betekent dat de vergoeding die dagelijks in rekening wordt gebracht €0,06 is. 

Notitie: We rekenen geen financiering vergoeding over onze Future producten.

 

Vergeet niet dat als u geen Multiplier gebruikt, u geen financiering vergoeding betaalt.